Styrelsen

Efter flera år beslöt Petra Höglund att inte fortsätta som ordförande för Mälö Bygdegårds styrelse. Den nyinflyttade Terhi Nordqvist hoppade in som ny ordförande. Detta innebär att allt flera av styrelsemedlemmarna bor inom Mälö-området, vilket är positivt med tanke på verksamheten.

Som kassör fortsätter Jussi Salmi och som sekreterare fortsätter Laura Johansson. Jenny Johansson återvänder till styrelsen efter några års paus. Juha Kukkonen fortsätter som fastighetschef och Kurt Lindholm som vice ordförande. Petra Höglund stöder styrelsen som suppleant under detta år, så att övergången går smidigt.

 

Ordförande Terhi Nordqvist
Vice ordförande Marianne Fredriksson
Kassör Tea Sundén
Sekreterare Jenny Johansson
Styrelsemedlem, fastighetschef Juha Kukkonen
Suppleant Laura Johansson
Suppleant Kim Nordqvist